AASC tham dự cuộc họp thường niên Giám đốc các Công ty Kiểm toán năm 2013 - 2014

Sáng ngày 21/07/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức cuộc họp thường niên Giám đốc các Công ty Kiểm toán năm 2013-2014. PGS. TS Đặng Thái Hùng - Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính, PGS.TS Trần Văn Tá – Chủ tịch VACPA đồng chủ trì cuộc họp với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Hiệp hội Nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán và hơn 60 Công ty Kiểm toán khu vực phía Bắc. Về phía Hãng Kiểm toán AASC, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn đã tham dự và phát biểu tại cuộc họp này.

Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính, Vụ trưởng Đặng Thái Hùng đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của thị trường dịch vụ Kiểm toán năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014. Nhìn chung hoạt động của các Công ty Kiểm toán năm 2013 có nhiều dấu hiệu tích cực và tăng trưởng cả về quy mô, doanh thu, khách hàng cũng như số lượng, chất lượng dịch vụ. Trong đó, Hãng Kiểm toán AASC tiếp tục là công ty kiểm toán dẫn đầu trong Hệ thống các Công ty kiểm toán Việt Nam với doanh thu năm 2013 tăng hơn 130 tỷ đồng, đặc biệt là doanh thu từ dịch vụ Kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành AASC đang giữ vị trí số 01 trong Ngành Kiểm toán độc lập với 30,7 tỷ đồng. Đồng thời, Vụ trưởng Đặng Thái Hùng cũng nêu rõ phương hướng hoạt động của ngành kiểm toán độc lập năm 2014 và cách thức xử lý các sai phạm qua kiểm tra chất lượng hoạt động của các công ty Kiểm toán với mục tiêu xây dựng thị trường kiểm toán công khai, minh bạch, hiệu quả hơn nữa.

Báo cáo tại cuộc họp, PGS. TS. Trần Văn Tá - Chủ tịch VACPA chia sẻ về các hoạt động của Hội trong năm 2013, các thông tin hữu ích về công tác tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, soạn thảo 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2) trên cơ sở chuẩn mực kiểm toán quốc tế và hướng dẫn, phổ biến áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán đã ban hành. Chủ tịch Trần Văn Tá cũng mong muốn với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, các Hiệp hội nghề nghiệp như ACCA, CPA Úc…, VACPA và các Hội viên Tập thể, hội viên cá nhân sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho ngành kiểm toán độc lập trong thời gian tới.

Với vị thế đầu đàn trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán Việt Nam, Hãng Kiểm toán AASC - một trong hai công ty kiểm toán đầu tiên do Bộ Tài chính thành lập tại Việt Nam, Hội viên Tập thể và nhiều hội viên cá nhân của VACPA cam kết hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ Kiểm toán viên nhằm tham gia hoàn thiện môi trường dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đa dạng với chất lượng cao nhất, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển thịnh vượng của Ngành kiểm toán độc lập Việt Nam.

Hình ảnh tại cuộc họp

Hop Giam doc Anh 1

Vụ trưởng Đặng Thái Hùng phát biểu tổng kết thị trường kiểm toán độc lập năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014

Hop Giam doc Anh 2

Chủ tịch VACPA Trần Văn Tá tổng kết hoạt động của Hội năm 2013 và chia sẻ thông tin về đào tạo, cập nhật kiến thức kiểm toán viên

Hop Giam doc Anh 3

Đại diện Lãnh đạo hơn 60 Công ty Kiểm toán khu vực phía Bắc và các Hội nghề nghiệp tại cuộc họp

BBT