Đông đảo khách hàng tín nhiệm lựa chọn AASC là đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà Nước về việc chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp Nhà Nước sang công ty cổ phần, từ năm 2003 đến nay AASC đã có những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá. AASC với các dịch vụ chuyên ngành của mình đã khẳng định vị thế vững chắc trong nền kinh tế và luôn là đối tác tin cậy nhất cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng các giải pháp tài chính và quản lý hiệu quả kinh doanh.

Dịch vụ của AASC luôn được đông đảo khách hàng trên khắp cả nước tín nhiệm và đánh giá cao. Sau khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, hầu hết các đơn vị đã yêu cầu AASC cung cấp thêm các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp giai đoạn 2 để phục vụ bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần, kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty cổ phần sau khi đã chuyển đổi. Nhiều khách hàng truyền thống là các Doanh nghiệp thuộc các Bộ, Ngành trên cả nước, các Tổng Công ty Nhà nước, các Tập đoàn đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của AASC qua nhiều năm. Mới đây, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty 36 cũng đã tin cậy và chính thức bổ nhiệm AASC là Tổ chức Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với hai Tổng Công ty Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc phòng.

Tong Cong ty 36

Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC và Tổng Giám đốc Tổng Công ty 36 tại Buổi lễ ký kết hợp đồng tư vấn

BBT