AASC công bố quyết định thành lập phòng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và Hội nghị Tổng kết năm tài chính thứ Bảy - Phòng dịch vụ Đầu tư nước ngoài

Vừa qua, tại trụ sở số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà nội, Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Phòng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và Hội nghị Tổng kết năm tài chính thứ Bảy - Phòng dịch vụ Đầu tư nước ngoài. Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn, Ủy viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Mạnh Cường, Lãnh đạo Phòng Tổng hợp, Ban Thư ký, Cán bộ Lãnh đạo và nhân viên Phòng Dịch vụ Đầu tư Nước ngoài.

Qua gần ¼ thế kỷ , trong đó có 07 năm chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH, Hãng Kiểm toán AASC đã liên tục phát triển, đạt nhiều thành tích, thành tựu rực rỡ, giữ vững vị thế “đầu đàn trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán của Việt Nam”. Nhằm không ngừng kiện toàn Bộ máy quản trị, AASC đã phát triển thành lập Phòng Dịch vụ đầu tư nước ngoài 1 (FIS 1) và Phòng Dịch vụ đầu tư nước ngoài  2 (FIS 2) từ phòng Dịch vụ Đầu tư nước ngoài, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo  Trưởng phòng FIS 2 Ngô Thị Hương, Phó Trưởng phòng FIS 2 Nguyễn Phạm Hùng và Phó Trưởng phòng FIS 1 Đỗ Thị Hồng Thủy đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ Lãnh đạo chủ chốt của hai đơn vị này. Ban Tổng Giám đốc AASC tin tưởng rằng, việc thành lập phòng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho các cán bộ Lãnh đạo chủ chốt sẽ giúp Hãng Kiểm toán AASC không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn đã chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Tập thể Phòng Dịch vụ Đầu tư nước ngoài (đơn vị tiền thân của FIS 1 và FIS 2), Lãnh đạo mới được bổ nhiệm, Ban Lãnh đạo Công ty và tin tưởng rằng FIS1 và FIS2 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh mẽ hơn nữa các kết quả đạt được, không ngừng lan tỏa hình ảnh, thương hiệu AASC trên thị trường Kiểm toán độc lập trong nước, khu vực và trên thế giới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố quyết định thành lập phòng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và Hội nghị Tổng kết năm tài chính thứ Bảy - Phòng dịch vụ Đầu tư nước ngoài.

Anh 1. Final

Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn trao quyết định thành lập, quyết định bổ nhiệm cho Trưởng phòng Dịch vụ Đầu tư nước ngoài FIS 2 Ngô Thị Hương

Anh 2

Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn cùng các Lãnh đạo chủ chốt của FIS 1 và FIS 2

Anh 3

Các Lãnh đạo mới được bổ nhiệm cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của Hãng Kiểm toán AASC

BBT