Đại hội Hội đồng Thành viên AASC lần thứ Tám thành công tốt đẹp

Vừa qua, Hãng Kiểm toán AASC đã long trọng tổ chức Đại hội Hội đồng Thành viên (HĐTV) lần thứ Tám tại Hồ Tràm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong không khí vui mừng phấn khởi chào mừng thành công, thành tích của năm Tài chính thứ Bảy và 7 năm chuyển đổi AASC từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH có hai Thành viên trở lên.

Đại hội HĐTV AASC lần thứ Tám đã tập trung thảo luận các vấn đề chính: Thông qua báo cáo tổng kết AASC năm tài chính thứ Bảy, mục tiêu, nhiệm vụ năm tài chính thứ Tám và giải pháp tổ chức thực hiện; Tổng kết công tác đào tạo, kiểm soát chất lượng; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động AASC… và các Thành viên HĐTV cũng đã bàn thảo sôi nổi, sâu sắc, đưa ra nhiều ý kiến hữu ích nhằm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, phát triển chuyên môn, không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, thị phần Kiểm toán, Tư vấn Tài chính Kế toán, Thuế…. Đồng thời, Hội đồng Thành viên AASC đã thống nhất cao về Kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn (2015-2017) phù hợp với Chiến lược Kế toán - Kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc AASC Ngô Đức Đoàn đã kêu gọi các Thành viên HĐTV Công ty vì một Hãng Kiểm toán AASC toàn tâm, toàn ý đóng góp phát triển AASC thịnh vượng. Chủ tịch HĐTV tin tưởng rằng, với Chiến lược đúng đắn đã đề ra cũng như sự đồng thuận nhất tâm cao của toàn thể Thành viên HĐTV, Ban Lãnh đạo, KTV, Cán bộ, nhân viên, Hãng Kiểm toán AASC sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, xứng đáng là điểm sáng tiên phong trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán Việt Nam, đồng thời hình ảnh AASC sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thị trường kiểm toán khu vực và trên thế giới.

Hình ảnh của Đại hội HĐTV AASC lần thứ Tám

Hop HDTV lan Tam anh 1

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn phát biểu tại Đại hội

Hop HDTV lan Tam anh 2

Tập thể Hội đồng Thành viên Hãng Kiểm toán AASC

BBT