Đại hội Chi bộ 1 Đảng bộ Hãng Kiểm toán AASC nhiệm kỳ 2015-2017 thành công tốt đẹp

Thực hiện Nghị quyết của Đảng Bộ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc hướng tới Đại hội Đảng bộ AASC nhiệm kỳ 2015 - 2017, ngày 17/04/2015, Chi bộ 1 đã tổ chức thí điểm Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015 - 2017) nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Theo sự phân công, Bí thư Chi bộ 1 Hoàng San đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2012 - 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Báo cáo đã nêu rõ những thành tích mà Chi bộ 1 Đảng bộ AASC đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong công tác chấp hành các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tài chính, của Đảng bộ công ty, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ Công ty giao; Tích cực hỗ trợ các Phòng, Ban công ty thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng Hãng Kiểm toán AASC lên vị thế đầu đàn trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán của Việt Nam. Chi bộ 1 cũng luôn phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh đồng thời chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng và thực hiện tốt công tác Đảng. Nhiệm kỳ qua Chi bộ đã cử 05 quần chúng ưu tú tham gia lớp Đối tượng kết nạp Đảng và đã kết nạp 03 Đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên của Chi bộ lên 10 Đảng viên. Năm 2013 và năm 2014, Chi bộ được Đảng uỷ Khối Cơ quan Bộ Tài chính công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm về tồn tại, hạn chế của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015 đồng thời tiếp thu ý kiến của các Đại biểu đại diện các Chi bộ dự Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công ty thông qua đồng chí Bí thư Đảng bộ Công ty phát biểu tại Đại hội. Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Lan Anh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Có thể nói, Đại hội Chi bộ không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Cán bộ nhân viên đơn vị mà còn là dịp để mỗi Cán bộ Đảng viên tự kiểm điểm lại mình, từ đó có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Thành công của Đại hội còn mang một ý nghĩa quan trọng bởi đây là đại hội đầu tiên của toàn Đảng bộ Công ty, là cơ sở để các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Chi bộ, hướng tới thành công Đại hội Đảng bộ AASC, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hình ảnh tại Đại hội 

Dai hoi Dang bo 1 AASC anh 2

BBT