Hội thảo hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC tổ chức ngày 15/05/2015 - Miễn phí

Thời gian: Cả ngày 15/05/2015 (thứ 6, từ 08h00 đến 17h00)

Địa điểm:  Số 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội (Hội trường Ngụy Như Kon Tum thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên).

Giảng viên: Bà Hà Thị Ngọc Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài Chính, đồng thời là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kiểm tra của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Phí tham dự: Miễn phí

Phí tài liệu: 30.000 VND (bắt buộc)

Đơn vị tổ chức: Câu lạc bộ "Cộng đồng 1C" với sự tài trợ của Hãng Kiểm toán AASC và công ty 1VS

Đăng ký tham dự:

Số lượng khách mời có hạn (150 người), ưu tiên khách đăng ký trước.

File đính kèm: Giấy mời tham dự hội thảo