Đại hội Hội Đồng Thành viên AASC lần thứ IX thành công tốt đẹp

Ngày 23/11/2015, Đại hội Hội đồng thành viên (HĐTV) Hãng kiểm toán AASC lần thứ IX đã được tổ chức và thành công tốt đẹp tại Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam, với sự tham gia của 28 Thành viên và 3 khách mời là Trưởng phòng Dịch vụ Đầu tư nước ngoài 1,2 và Kiểm toán 6 trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của năm tài chính thứ VIII và thành tựu mà toàn thể Công ty đã đạt được trong tám năm qua, củng cố vị thế là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam.

Đại hội HĐTV AASC lần thứ IX đã thông qua Báo cáo Tài chính của Ban Điều hành với điểm nhấn: Doanh thu tăng trên 10% so với năm tài chính thứ VII, dịch vụ Thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp tăng 253,22% và dịch vụ tư vấn tăng 177,42% so với năm trước; Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tổng kết năm tài chính thứ VIII. Các Thành viên HĐTV Công ty cũng đã thảo luận sôi nổi, sâu sắc về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Hãng Kiểm toán AASC trong năm tài chính IX. Đồng thời, Đại hội cũng đã quyết nghị về chủ trương, chính sách; đặc biệt là thông qua việc thành lập Ban Nghiên cứu phát triển – Marketing và truyền thông giúp tăng cường vị thế của AASC trong các hoạt động của ngành Kiểm toán độc lập, hướng tới thực hiện thành công Chiến lược phát triển của AASC đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Hãng kiểm toán AASC, Ông Ngô Đức Đoàn đã kêu gọi các Thành viên HĐTV Công ty nỗ lực hết mình, toàn tâm, toàn ý chung tay đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng và trường tồn của  AASC. Chủ tịch HĐTV tin tưởng rằng, với chiến lược đúng đắn đã đề ra cũng như sự đồng thuận nhất tâm cao của toàn thể Thành viên HĐTV, Ban Lãnh đạo, Cán bộ, Kiểm toán viên, Kỹ thuật viên và nhân viên Công ty, Hãng Kiểm toán AASC sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, xứng đáng là điểm sáng tiên phong trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán Việt Nam, và từng bước lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu AASC trong thị trường kiểm toán khu vực và thế giới.

Một số hình ảnh HĐTV Hãng kiểm toán AASC:

file anh HDTV page1 image1

Document1 page1 image1

BBT