Tổ chức thành công khóa đào tạo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

Trong không khí đầu năm mới 2017, từ 12/01đến 14/01, Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức thành công chương trình đào tạo nhân viên về kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành do Ban Tổ chức gồm Phòng Kiểm soát Chất lượng & Đào tạo, Phòng Kiểm toán Quyết toán Đầu tư, Phòng Kiểm toán Dự án, Ban Nghiên cứu Phát triển và Ban Thư ký phối hợp thực hiện.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch/Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn đã nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành trong thực tiễn 25 năm qua và chiến lược phát triển Hãng Kiểm toán AASC đến năm 2027, tầm nhìn 2037 được Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc đặc biệt quan tâm. Chương trình đào tạo được chuẩn bị công phu với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. Tiếp sau phần trình bày của các giảng viên về kỹ năng trình bày Báo cáo kiểm toán, hồ sơ kiểm toán, giấy làm việc, đạo đức nghề nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Thanh Giang, Phó Tổng Giám đốc Phạm Anh Tuấn cũng đã có phần giảng dạy, đào tạo rất ý nghĩa giúp các kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán hiểu rõ các quy định, yêu cầu để xây dựng bộ Hồ sơ đấu thầu chuẩn, cách thức khai thác Bixtrix24 để quản lý, lưu trữ Hồ sơ kiểm toán khoa học, an toàn và hiệu quả. Các học viên tham gia đào tạo, còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đây là một cơ hội quý để các thành viên từ Bắc tới Nam được hội tụ, giao lưu, thúc đấy tinh thần đoàn kết, gắn bó dưới mái nhà chung AASC trường tồn và thịnh vượng.

Kết thúc chương trình, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ và tin tưởng rằng các kiểm toán viên, kỹ thuật viên sẽ hiểu biết sâu sắc và vận dụng linh hoạt chính sách, chế độ, kiến thức chuyên môn, đồng thời trau dồi kỹ năng làm việc, đạo đức nghề nghiệp, dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của AASC sẽ không ngừng phát triển, luôn nhận được sự tín nhiệm cao nhất từ đông đảo khách hàng trong cả nước và xứng đáng là đơn vị tiên phong, dẫn đầu về kiểm toán quyết toán dự án trong hệ thống các Công ty Kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt nam.

Một số hình ảnh của lớp đào tạo.

c doan croped

IMG 5639 croped

20170114 111154

BBT