Kết nạp thành viên HĐTV mới và trao Giấy chứng nhận góp vốn

Ngày 24/7/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã tổ chức kết nạp Thành viên HĐTV mới và trao Giấy chứng nhận góp vốn cho Phó Giám đốc Chi nhánh công ty Trần Phương Dung. Tới dự có Chủ tịch HĐTV/Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn, UVHĐTV/Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Thảo và các UVHĐTV Công ty Ngô Minh Quý, Trần Trung Hiếu, và Lê Kim Yến.

Thay mặt Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV/Tổng Giám đốc Ngô Đức Đoàn đã trao Giấy chứng nhận góp vốn kết nạp Thành viên HĐTV mới cho Phó Giám đốc Chi nhánh HCM Trần Phương Dung, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các Thành viên HĐTV AASC tại TP Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ Lãnh đạo, nhân viên Chi nhánh đối với sự phát triển của Công ty ngày hôm nay. Chủ tịch HĐTV/Tổng giám đốc cũng đã kêu gọi, giao nhiệm vụ cho các Thành viên HĐTV, Lãnh đạo Chi nhánh và tập thể Kiểm toán viên, nhân viên Chi nhánh thi đua, nỗ lực hơn nữa hướng tới mục tiêu hoàn thành khát vọng doanh thu năm tài chính thứ X (1/10/2016-30/9/2017), thực hiện thành công chiến lước phát triển Hãng Kiểm toán AASC.

Tiếp đó, Thành viên HĐTV mới kết nạp Trần Phương Dung đã bày tỏ vinh dự được đứng trong hàng ngũ các Thành viên HĐTV Công ty, cảm ơn sự quan tâm của các Thành viên HĐTV AASC và khẳng định quyết tâm sẽ làm việc hết sức mình cùng với các Thành viên HĐTV tại TP HCM và các đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dịch vụ được giao để đền đáp sự tin tưởng của Hội đồng thành viên, xây dựng Công ty thịnh vượng, phát triển uy tín và vị thế của Công ty đầu đàn trong hệ thống các Công ty Kiểm toán của Việt Nam.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

2017-07-25 Ket nap thanh vien 01

 

2017-07-25 Ket nap thanh vien 02