AASC và 4 hội viên cá nhân được tặng giấy khen của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Hội nghị Thi đua khen thưởng và triển khai hướng dẫn quản lý hành nghề đại lý thuế với sự tham dự của đại diện Vụ Thi đua Khen thưởng – Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng Cục thuế, Lãnh đạo các Cục thuế và các Đại lý thuế trên toàn quốc. 

Tại Hội nghị, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là một trong 16 doanh nghiệp Đại lý thuế và 04 trong 25 cá nhân hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đã được Hội Tư vấn thuế tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh đó, các Hội viên cá nhân xuất sắc từ Hãng Kiểm toán AASC cũng được khen thưởng tại Hội nghị gồm: Chủ tịch HĐTV Ngô Đức Đoàn, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thị Ngọc Dung và Trưởng phòng kiểm toán Đoàn Thị Thúy.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

GiaykhenVTCA 01

GiaykhenVTCA 02