Green Aspiration Newsletter

File đính kèm: Bản tin Khát vọng xanh số 18 - Hãy cứ yêu đi 
File đính kèm: Bản tin Khát vọng xanh số 17 - Nơi ấy ngọt lành
Attached file: Special internal newsletter
Attached file: Green Aspriration Newsletter No.15 - Journey to the East
Attached file: Internal newsletter - The soldier
File đính kèm: Bản tin Khát vọng Xanh số 13 - Mùa hoa nở
File đính kèm: Bản tin Khát vọng Xanh số 12 - Mỗi một người AASC là một Viên gạch quý
File đính kèm: Bản tin Khát vọng Xanh số 11 - Sắc màu thanh xuân
File đính kèm: Bản tin Khát vọng Xanh số 10 - Chuyện bây giờ mới kể...
File đính kèm: Bản tin Khát vọng xanh số 09 - Nghe Xuân sang...
Attached file: Internal Newsletter No. 08 – Pink drops
Attached file: Internal Newsletter No. 07 - Moment
Attached file: Internal Newsletter No. 06 - Since 1991
Attached file: Internal Newsletter No. 05 - Cherish
Attached file: Internal Newsletter No. 04 – Forever young
Attached file: Internal Newsletter No. 03 – Heart’s Harmony
Attached file: Internal Newsletter No. 02 – Appreciation and affection
Attached file: Internal Newsletter No. 01 – Venturing, to return