Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kế hoạch xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và các chỉ tiêu thực hiện nội dung trên. Đáng chú ý, Thành phố phấn đấu đến hết năm 2022: Giảm 3-4% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa; tỷ lệ các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 70%. Thành phố cũng phấn đấu 85% các khu, cụm công nghiệp và 60% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. 100% các siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy; chuyển đổi sử dụng các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.

ha noi phan dau 100 sieu thi tttm khong su dung tui nilon kho phan huy c15c1

Kế hoạch cũng đề cập 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững. Đồng thời, thực hiện lồng ghép và các nội dung của các đề án, chương trình, kế hoạch hiện có, như: Quản lý và phát triển hoạt động Logistic; phát triển thương mại điện tử; chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chương trình khuyến công; chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực; chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ..., bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đề ra.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Trung ương, Thành phố, địa phương có liên quan.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch này nhằm đạt các chỉ tiêu đã đề ra. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình trên địa bàn theo quy định.

Nguồn: Hà Nội phấn đấu 100% siêu thị, trung tâm thương mại không sử dụng túi nilon khó phân hủy