Hợp tác cung cấp giải pháp quản trị - AASC là Đối tác vàng của Bitrix24

Hãng Kiểm toán AASC đã hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ lớn như: Bitrix, Microsoft và Viettel IDC… để cung cấp các gói dịch vụ phần cứng và phần mềm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các hoạt động của doanh nghiệp. Sự kết hợp các dịch vụ của Viettel IDC, Bitrix24 …với ý kiến tư vấn từ các chuyên gia AASC và các chuyên gia người Nga hàng đầu thế giới về Bitrix24 từ các đối tác quốc tế của chúng tôi đã mang lại cho khách hàng một giải pháp thực sự tối ưu, đúng với nhu cầu thực tế và qua đó làm chi phí triển khai giải pháp trở lên thực sự hấp dẫn khi so sánh với hiệu quả mang lại.

Chất lượng dịch vụ của AASC được ghi nhận qua việc chúng tôi là Đối tác Vàng của Bitrix24 (Bitrix Gold Partner) – Cấp độ đối tác cao cấp nhất của Bitrix. Hợp tác với Bitrix, chúng tôi cung cấp cho khách hàng những giải pháp quản lý tổng thể về: Giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp (Mạng nội bộ, Email, họp trực tuyến, quản lý lịch làm việc, quản lý tài liệu và quản lý nhân sự ); Quản lý nhiệm vụ và dự án; Quản trị Quan hệ khách hàng (CRM); Quản trị Marketing và hỗ trợ khách hàng; Quản trị website; … và cùng hàng trăm ứng dụng tùy biến theo nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với Viettel IDC –Nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu Việt Nam để tư vấn những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tối ưu nhất tới khách hàng dựa trên sự am hiểu nhu cầu khách hàng cũng như sự khách quan, minh bạch và luôn vì lợi ích tối cao của khách hàng trong vai trò là một nhà tư vấn. Khách hàng có thể lựa chọn các gói giải pháp: Dịch vụ máy chủ ảo; Dịch vụ Colocation (Đặt chỗ máy chủ vật lý); Dịch vụ Đám mây riêng ảo; Dịch vụ Office 365; Dịch vụ Microsoft 365; Dịch vụ Hóa đơn điện tử; Dịch vụ Cloud Camera; Dịch vụ Server Dedicated … và các dịch vụ công nghệ thông tin khác với sự tin tưởng cao về chi phí và sự phù hợp.

Với vai trò của một nhà tư vấn của khách hàng, chúng tôi luôn chia sẻ và hỗ trợ khách hàng qua việc tư vấn các giải pháp công nghệ với chi phí hợp lý nhưng đáp ứng tốt được nhu cầu của khách hàng với các giải pháp về phần mềm kế toán, các giải pháp về quản trị doanh nghiệp … và/hoặc là cầu nối giữa khách hàng và đơn vị triển khai ERP để gia tăng giá trị và giảm thời gian triển khai dự án ….

Nhờ am hiểu sâu sắc nhu cầu cụ thể thông qua việc cung cấp dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, kế toán cũng như bề dày kinh nghiệm và sự hiểu biết đa đạng từ việc cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong cùng lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi đã chứng tỏ lợi thế vượt trội khi đề xuất các gói giải pháp đúng nhu cầu, đúng thời điểm và đúng mục tiêu tối ưu ngân sách với hiệu quả cao nhất trong thời đại 4.0.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ công nghệ thông tin của chúng tôi tại đây.

29 02 2020 Bitrix24