AASC tổ chức kết nạp Đảng viên và bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Nhằm tăng cường sức chiến đấu của Đảng bộ Hãng Kiểm toán AASC, ngày 02/07/2014, tại Tp. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thái - Kiểm toán viên, Phó Giám đốc và đồng chí Lê Kim Yến, Kiểm toán viên Chi nhánh AASC tại Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, sau Lễ Kết nạp Đảng viên này, thực hiện Chiến lược phát triển Hãng Kiểm toán AASC phù hợp với Chiến lược Kế toán, Kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Hãng Kiểm toán AASC đã trao quyết định số 40/2014/QĐ-AASC ngày 26/06/2014, bổ nhiệm và điều động Phó Trưởng phòng Dự án Dương Hải Vũ giữ chức vụ Trưởng phòng, thực hiện nhiệm vụ công tác tại Chi nhánh AASC tại TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định bổ nhiệm và điều động này không những góp phần củng cố vững chắc sự hiện diện của AASC tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn là sự chú trọng đặc biệt của Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm phục vụ và cung cấp cho khách hàng tại khu vực phía Nam các dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn với chất lượng cao nhất. Ban lãnh đạo Hãng Kiểm toán AASC tin tưởng rằng, với kinh nghiệm sâu sắc, bản lĩnh vững vàng và năng lực đã được khẳng định qua nhiều năm công tác tại Hãng Kiểm toán AASC, Trưởng phòng Dương Hải Vũ sẽ cùng các Cán bộ Lãnh đạo, Kiểm toán viên tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp tích cực trong việc phát triển thị trường, thị phần khách hàng của AASC tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam vì sự phát triển thịnh vượng của Hãng Kiểm toán AASC.

Hình ảnh tại Lễ kết nạp Đảng viên và bổ nhiệm nhân sự cấp cao

AASC to chuc ket nap anh 1

Thường trực Đảng bộ Công ty cùng 02 Đảng viên được kết nạp

AASC to chuc ket nap anh 2

Chủ tịch HĐTV, TGD AASC Ngô Đức Đoàn trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Trưởng phòng Dương Hải Vũ

AASC to chuc ket nap anh 3

 BBT