Đại hội Hội đồng thành viên AASC lần thứ X diễn ra thành công

Ngày 22/11/2016, tại trụ sở Hãng Kiểm toán AASC số 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội, Đại hội Hội đồng thành viên (HĐTV) lần thứ X đã được tổ chức và thành công tốt đẹp với sự tham gia của các Thành viên và 2 khách mời là Trưởng phòng Dịch vụ Đầu tư nước ngoài 2 và Trưởng phòng Kiểm toán 6. Đại Hội đã diễn ra trong không khí phấn khởi, chào mừng thành công của năm tài chính thứ IX và thành tựu mà toàn thể Công ty đã đạt được trong chín năm kể từ khi chuyển dổi AASC từ DNNN (2007-2016), củng cố vị thế là đơn vị TOP 5 của Ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam.

Đại hội HĐTV AASC lần thứ X đã có nhiều điểm nhấn như: Doanh thu tăng trên 11% so với năm tài chính thứ VIII, dịch vụ kiểm toán toàn Công ty tăng 7.24%, trong đó dịch vụ Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tăng trưởng 17.64% so với năm tài chính trước; Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ tư vấn giúp doanh số của hoạt động này tăng trưởng 81.57%. Các Thành viên HĐTV Công ty cũng đã thảo luận về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Hãng Kiểm toán AASC trong năm tài chính X. Với việc bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng Giám đốc, 1 Giám đốc Chi Nhánh, 1 Trưởng phòng và 1 Giám đốc Ban, Công ty tin tưởng rằng trong năm tài chính X, AASC sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa với đội ngũ lãnh đạo công ty có bản lĩnh, có đạo đức nghề nghiệp và là một thành tố quan trọng để thực hiện kế hoạch trung, dài hạn và chiến lược phát triển của AASC.

Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Hãng kiểm toán AASC, Ông Ngô Đức Đoàn đã ghi nhận nỗ lực của tập thể thành viên HĐTV Công ty và đặc biệt biểu dương ghi nhận những đóng góp quan trọng và to lớn của Ủy viên HĐTV Nguyễn Quốc Dũng với sự nghiệp phát triển AASC, đồng thời kêu gọi các Thành viên HĐTV Công ty nỗ lực hết mình, thể hiện sự tinh thần gắn kết, đồng thuận , sự tin tưởng gắn bó chung tay đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty. Chủ tịch HĐTV tin tưởng rằng, với những thành tích đã đạt được trong năm tài chính vừa qua, với chiến lược đúng đắn, với đội ngũ lãnh đạo trẻ bản lĩnh, tràn đầy nhiệt huyết cũng như sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể Thành viên HĐTV, Ban Lãnh đạo, Cán bộ, Kiểm toán viên, Kỹ thuật viên và nhân viên Công ty, thương hiệu Hãng Kiểm toán AASC sẽ lan tỏa rộng hơn nữa, thể hiện được sứ mệnh, tầm nhìn và giữ vững được vị thế anh cả trong hệ thống các công ty kiểm toán tại Việt Nam.

Hình ảnh tại Đại hội

IMG 5397