President of HLB international visited and worked with VACPA

After visiting Vietnam Ministry of Finance, on 16th May, 2013, President of HLB International, Mr. Robert Tautges visited and worked with…

Sau khi thông báo và trao đổi về vấn đề mà các bên quan tâm, Chủ tịch Trần Văn Tá và Chủ tịch HLB quốc tế thống nhất hỗ trợ kỹ thuật và các điều kiện liên quan giúp AASC là điểm sáng tiên phong trong Hệ thống các Công ty Kiểm toán của Việt Nam phát triển ngang tầm với các công ty Kiểm toán Big4 đang hoạt động tại Việt Nam, thực hiện thành công Chiến lược Kiểm toán và Tư vấn của AASC đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc.

Chu tich HLB lam viec voi VACPA