Announcement on the Certificate of eligibility for providing auditing services

 CÔNG BỐ THÔNG TIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC tiền thân là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính là một trong hai Công ty đầu tiên và lớn nhất của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam được thành lập năm 1991. Theo số liệu của Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), AASC hiện nay được xếp hạng thứ 5 về tổng doanh thu, thứ Nhất về doanh thu dịch vụ Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và thứ Nhì về doanh thu dịch vụ Thẩm định giá.

Thực hiện Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán, ngày 30/10/2013, Bộ Tài chính đã cấp Giấy Chứng nhận Hãng Kiểm toán AASC đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và điều chỉnh lần thứ 2 ngày 02/02/2018 với thông tin công bố như sau:

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Tên bằng tiếng nước ngoài

AASC Auditing Firm Company Limited

Tên viết tắt 

AASC., Ltd

Trụ sở chính 

Địa chỉ

Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật

1. Ông Ngô Đức Đoàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Số 002/KDKT cấp ngày 30/10/2013, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 02/02/2018

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ

Tầng 03, Tòa nhà GALAXY 9, Số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật

Ông Ngô Minh Quý

Chi nhánh tại Quảng Ninh

Địa chỉ

Số 8, Phố Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện theo pháp luật

Bà Nguyễn Thị Hải Hương

www.aasc.com.vn T:024-3824 1990 | F:024-38253973 | E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logo

     

                                      

                                                     ANNOUCEMENT ON THE CERTIFICATE OF ELIGIBILITY

Hinh anh bo tro-04                                                    FOR PROVIDING AUDITING SERVICES 

AASC Auditing Firm Company Limited, rebranded from Auditing and Accounting Financial Consultancy Service Company Limited (AASC) – Ministry of Finance is one of the first two and largest Vietnamese Auditing companies, established in 1991. According to the Ministry of Finance and Vietnam Associate of Certified Public Accountants (VACPA), AASC currently ranks the fifth in total revenue, the first in revennue from audit of project settlement report and the second from valuation service.

According to Circular No. 203/2012/TT-BTC dated 19/11/2012 on the issuance, management and use of the Certificates of eligibility for providing audit services, on October 30, 2013, Ministry of Finance issued the Certificate of eligibility for providing audit services to AASC Auditing Firm and adjusted for the second time on February 2, 2018 with the information as follows:

Name of the company

AASC Auditing Firm Company Limited

International name

AASC Auditing Firm Company Limited

Abbreviation  

AASC., Ltd

Head office

Address

No. 1 Le Phung Hieu, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Legal representative of the Company

1. Mr. Ngo Duc Doan - Chairman

2. Mr. Nguyen Thanh Tung - General Director

Certificates of eligibility for providing audit services

No. 002/KDKT dated 30/10/2013 and the second amendment on 02/02/2018

AASC Branch in Ho Chi Minh city 

Address

Third Floor, GALAXY 9 Building, No.9 Nguyen Khoai, Ward 1, District 1, Ho Chi Minh city.

Legal representative of the Branch

Mr. Ngo Minh Quy

AASC Branch in Quang Ninh 

Address

8 Chu Van An street, Hong Hai Ward, Ha Long city, Quảng Ninh Province

Legal representative of the Branch

Mrs. Nguyen Thi Hai Huong

www.aasc.com.vn                    

T: 024-3824 1990   |   F: 024-38253973   |   E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.