By the end of December 2016, the country had 1,149 people's credit funds and cooperative banks, with more than 2 million members being households participating in the loan. With the…
Wednesday, 29 March 2017 13:39

Liên hệ

Written by
Liên hệ để khảo sát, đề nghị cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên môn: Ông Hà Văn XuyênGiám đốc Kiểm toánM: (84) 973 586 268T: (84)…
Wednesday, 29 March 2017 13:39

Biểu mẫu và ấn phẩm

Written by
Đồng hành với các Quỹ Tín dụng Nhân dân trong những năm vừa qua, Hãng Kiểm toán AASC đã kiểm toán hơn 300 Quỹ Tín dụng Nhân dân, tư vấn…
Wednesday, 29 March 2017 13:38

Kinh nghiệm của AASC

Written by
Các Quỹ Tín dụng Nhân dân "TDND" được thành lập từ năm 1993 và hiện tại có trên 1.200 Quỹ TDND đang hoạt động trên khắp cả nước. Sau hơn…